Problemi pri razumevanju statistike

Matematika in statistika spadata med najtežja predmeta v času šolanja. Statistika je v srednjih šolah vključena v predmet matematike. Veliko fakultet se odloči ti dve veji razdeliti v dva ločena predmeta. Ker ima veliko študentov probleme z razumevanjem statistike se le-ti odločijo za inštrukcije statistike.

Kaj pa inštrukcije statistike?

Inštrukcije statistike največkrat izvajajo študenti s Fakultete za matematiko ali učitelji, ki se v prostem času ukvarjajo z nudenjem inštrukcij. Statistika je znanost o razvoju znanja uporabe realnih podatkov. Pridobljene podatke pretvori v statistično analizo. Sam opis znanosti je dokaj enostaven zato si veliko dijakov in študentkov problem preveč poenostavi. V statistiko je vključeno veliko logičnih operacij. Ker veliko ljudi nima zmožnosti za razumevanje logičnih operacij se problem pri statistiki pojavi že v samem začetku učenja. Inštrukcije statistike je zato potrebno začeti izvajati čimprej.

Za Inštrukcije statistike je potrebno poiskati osebo, ki razume zaporedje logičnih operacij in je zmožna podati svoje znanje na najbolj enostaven način. Ko ima učenec probleme z razumevanjem snovi je ključnega pomena, da inštruktor do problema pristopi sistematično. Pred začetkom inštrukcij statistike je pomemben pogovor o problemih pri predmetu, vzrokih nerazumevanja in načinih učenja. Pomembno je tudi zavedanje, da do uspešnega cilja lahko prideta le inštruktor in učenec skupaj. Inštrukcije statistike najpogosteje potekajo dvakrat na teden. Če inštruktor deluje preko agencije se lahko inštrukcije izvajajo v najetih prostorih. Če pa je inštruktor samostojen pri učenju pa lahko inštrukcije potekajo pri njemu ali pri učencu doma.

Veliko staršev naredi napako že v začetku pojava težav. Ker se jim zdijo inštrukcije prevelik finančni strošek se učenja lotijo sami. Ker so se načini učenja spremenili, podajo svojim otrokom napačno znanje. Velikokrat se odločijo tudi za uporabo metod, ki naj bi otroku olajšali delo, vendar mu na koncu s tem le škodujejo. Najboljša odločitev je torej, da se v primeru težav starši obrnejo na vodstvo šole in si v dogovoru z njimi poiščejo primernega inštruktorja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *