Vodovodni priključek

Vodovodni priključek služi oskrbi objekta z vodo preko vodovodnega omrežja.

Namenjen je tako novogradnjam, kot tudi obnovam starejših objektov s pripadajočim števcem. Oskrba z vodo je ena ključnih zahtev, ki omogoča kakovost bivanja v objektu. Zagotavlja jo vodovodni priključek. Od primera do primera je izvedba različna. Predvsem na izvedbo vplivajo uporabne zahteve objekta. Lahko gre za objekt, ki bo namenjen bivanju, lahko gre za objekt, ki bo služil opravljanju profesionalne aktivnosti, ter za številne druge možne namene.  Gre pa hkrati za zelo zahtevno funkcijo.

Predvsem mora ustrezati vsem predpisom, biti mora funkcionalna, hkrati pa mora trajati desetletja v prihodnost. Celoten sistem oskrbe z vodo zajema od priključka na vodovodno omrežje, preko vodomernega števca, do napeljave ter vodovodnih pip v objektu. Pri načrtovanju in izvedbi je potrebno biti pozoren na številne zahteve. Ker je kakovostna oskrba z vodo mogoča zgolj preko ustreznega tlaka v napeljavi, mora vzdržati vse obremenitve skozi čas. Izvedba je dodatno zapletena zaradi občutljivosti uporabljanega materiala. Med dobrim tesnjenjem ter preobremenitvijo in posledično puščanjem je razmeroma tanka meja. Zato je potrebno, da se z instalacijo ukvarjajo strokovnjaki. Nihče si namreč ne želi, da bi sistem oskrbe z vodo začel po določenem času puščati. Na eni strani imamo s takšnim sistemom lahko velike nevšečnosti, povzročeno škodo ter dodatne stroške.

Samo tesnjenje ni težko urediti, problem je z dostopnostjo do poškodovanih mest ali mest, kjer se pojavlja napaka. Napeljava je skrita pod zaključno površino bivalnega prostora, kar pomeni, da jo je potrebno pri tem uničiti. Nadalje je za čas popravila lahko celoten sistem neuporaben. Zato je dobrodošlo, da ne poizkušamo sami ukrepati, če tega nismo vešči. Zaradi napak, ki se zgodijo kot posledica nestrokovnosti, nastanejo predvsem dodatni stroški. Tako najprej porabimo svoj čas in stroške, kasneje pa je potrebno vse skupaj ponoviti s strokovnim prijemom. Dodatno se lahko na sistemu oskrbe z vodo, zaradi nepravilnega postopka, pojavijo nove težave.

Kar pomeni številne dodatne aktivnosti, materiala, stroške, ter neuporabnost vodovodnega sistema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *